Cum să cauți rapid și vizual prietenos un fișier în interiorul unui director în terminal?

Dai comanda următoare după ce ai folosit comanda cd sau altele pentru a ajunge în directorul în care vrei să realizezi căutarea.
tree . | less
Se deschide arborele directorului curent desenat cu caractere. Apeși Ctrl+End pentru a ajunge la finalul datelor afișate pe ecran de program până în acest moment. Apoi apeși Ctrl+C pentru a opri așteptarea după date. Apoi apeși „/” urmat de un termen de căutat în numele tuturor fișierelor/directoarelor și subfișierelor/subdirectoarelor din directorul curent, apoi apeși Enter. Vor fi atunci evidențiate cu fundal diferit toate fragmentele din textul afișat care se potrivesc termenului căutat. Apăsarea tastei „/” urmate de Enter va trece prin toate rezultatele de căutare ciclic evidențiind-o diferit pe cea curentă, și derulând la ea. Derularea manuală se poate face cu tastele săgeți, tastele Page Up, Page Down, Ctrl+Home, Ctrl+End sau prin învârtirea rotiței mausului dacă acesta dispune de o rotiță.

[EN] web-blinds

Web experiment: blinds (window shutters) simulation in a web page. There are two sliders that control the blinds in front of a window (with realtime update tooltips with the value of the updated characteristic): rotate (0deg-180deg) and pull (0.0%-100.0%).

Screenshots here.

[RO] web-blinds

Experiment web: simularea unor jaluzele într-o pagină web. Sunt două cursoare care controlează jaluzelele din fața unei ferestre (cu tooltip-uri actualizate în timp real cu valoarea curentă a caracteristicii schimbate): rotate (rotație: 0 grade - 180 grade) și pull (trage: 0.0% - 100.0%).

Capturi de ecran aici.

[RO] qt-cli-folder-index

Un program simplu de linie de comandă care permite utilizatorului să descrie directoare (dosare) folosind cuvinte și legături (link-uri) către fișiere/directoare, astfel încât el să poată crea, de exemplu, o pagină de cuprins.

Am dezvoltat un program cu interfață grafică pentru utilizator bazat pe aceeași idee. Dacă dorești să afli mai multe despre el, urmează această legătură.

Testat pe Ubuntu și Windows 10.

Capturi de ecran aici.

[EN] qt-cli-folder-index

A simple command line program that lets the user describe directories (folders) using words and links to files/directories, such that s/he can create, for example, a table of contents page.

I have developed a program with a graphical user interface for the user based on the same ideea. If you want to find more about it, follow this link.

Tested on Ubuntu and Windows 10.

Screenshots here.

[RO] qt-analiza-text

Un program care analizează literele și sunetele din care este alcătuit un text. Funcționează de asemenea și ca un simplu editor de text: are funcțiile de deschidere și de salvare de fișiere de tip text simplu.

Capturi de ecran aici.

[EN] qt-analiza-text

A program that analyses letters and sounds that build up a text. It works also as a simple text editor: it has the features of opening and saving files of the type plain text.

Screenshots here.

[RO] qt-unelte-dex

DEX vine de la „Dicționarul EXplicativ al Limbii Române”. Funcții ale programului qt-unelte-dex:

- căutare după definițiile unui termen sau după definițiile termenilor care au ca formă flexionară șirul de caractere căutat;
- căutare după anagramele unui termen sau după anagramele unei forme flexionare a unui termen care se găsește în baza de date;
- în modul de căutare de anagrame poți căuta anagrame care sunt anagrame doar din cauza pronunției;
- în modul de căutare de anagrame poți căuta folosind metacaracterele „?” și „*”.

Capturi de ecran aici.

[EN] qt-unelte-dex

DEX comes from "Dicționarul EXplicativ al Limbii Române" translated to English by "The Explanatory Dictionary of the Romanian Language". qt-unelte-dex is a program whose title is translated in English to "DEX tools". Features:

- search for definitions of a term or for the definitions of the terms that have as a flexionary form the searched string of characters;
- search for the anagrams of a term or for the anagrams of a flexionary form of a term that is in the database;
- in the anagram search mode you can search for anagrams that are anagrams only because of their pronounciation;
- in the anagram search mode you can search using the wildcards "?" and "*".
Screenshot here.

[RO] web-darmaths

Un software educațional pentru matematică, scris în limbajul de programare al Google numit Dart, ca o pagină web.

Funcții curente:
- editor de matrice printr-un textarea;
- editor de matrice prin casete de text pentru fiecare celulă a matricei;
- editor de matrice cu multieditare prin casete de bifare;
- calculator cu matrice, cu adunare și scădere;
- conversia matricei editate în prezent într-un tablou bidimensional JSON de coloane sau într-un tablou JSON bidimensional de linii.

Capturi de ecran aici.

[EN] web-darmaths

An educational software for Mathematics, written in Google's Dart programming language, as a web page.

Current features:
- textarea matrix editor;
- matrix editor with textboxes for each matrix cell;
- multiedit matrix editor with checkboxes;
- matrix calculator with addition and substraction;
- conversion of current edited matrix to JSON array of columns or to JSON array of lines.

Screenshots here.

[RO] qt-acidlink

AcidLink - Un mic navigator WWW bazat pe Qt și scris în C++, care folosește QtWebEngine.

Captură de ecran aici.

[EN] qt-acidlink

AcidLink - A small WWW browser that uses QtWebEngine, it is based on Qt and written in C++.

Screenshot here.

[RO] qt-crystaldev

CrystalDev - un mic mediu de dezvoltare pentru programatori bazat pe Qt, extensibil la alte scheme de colorare de evidențiere a sintaxei și la alte limbaje de programare prin fișiere JSON ușor de înțeles.

Capturi de ecran aici.

[EN] qt-crystaldev

CrystalDev - a small Qt-based programmer development environment, extensible to other syntax highlighting color schemes and other programming languages through easily understandable JSON files.

Screenshots here.

[RO] rb-humble-bug

Titlul proiectului s-ar traduce „bug (gândac) umil”. Este un bug tracker (sistem informatic de gestiune a problemelor dintr-un proiect) mic, local, bazat pe consolă, scris în limbajul de programare Ruby. L-am folosit și funcționează foarte bine.

Captură de ecran aici.

[EN] rb-humble-bug

A small, local, console-based bug tracker written in the Ruby programming language. I used it and it works very well.

Screenshot here.

[RO] cs-winforms-schimbarea-bazei-intr-un-spatiu-vectorial

Program Windows Forms scris în C# care prezintă schimbarea bazei unor vectori într-un spațiu vectorial. Programul utilizează biblioteca C# NCalc. Am făcut acest program ca proiect pentru d-nul prof. univ. Sorin Mureșan de la Universitatea din Oradea, Facultatea de Științe, departamentul Matematică-Informatică.

Captură de ecran aici.

[EN] cs-winforms-schimbarea-bazei-intr-un-spatiu-vectorial

A Windows Forms program written in C# which presents the change of base of some vectors in a vectorial space. The program uses the C# library NCalc. I made this program as a project for the universitary teacher Sorin Mureșan from the University of Oradea, Faculty of Sciences, department Mathematics-Informatics.

Screenshot here.