[C# WinForms] Reținerea dimensiunii unei ferestre de la o sesiune la alta

1. În Visual Studio se creează un proiect nou cu limbajul C#, de tip Desktop App sau Windows Forms App. Se observă că se creează automat în acest proiect un formular (Form1) și mai multe fișiere vizibile în panoul din dreapta-sus numit Solution Explorer. Imediat apoi se deschide automat fișierul Form1.cs in modul Design.


2. Se deschide elementul Properties din panoul Solution Explorer cu săgeata din stânga lui Properties. În interiorul sublistei se vede numele de fișier „Settings.settings”. Se face dublu-clic pe el. Se deschide un nou tab corespunzător.


3. În noul tab se poate introduce o nouă înregistrare (rând), mai exact în tabelul cu coloanele „Name”, „Type”, „Scope” și „Value” (ro. Valoare). Înregistrările din tabel sunt setări pe care programul le poate citi sau/și scrie. Inițial nu există nici una. În celula din coloana „Name” (ro. Nume) se introduce un identificator de variabilă care va fi folosit în programul care se scrie pentru a citi/scrie setarea. Coloana „Type” (ro. Tip) cuprinde ComboBox-uri (casete de selectare) care conțin variante de tipuri de date posibile pentru setările programului, dintre care pentru o setare se alege tipul ei. Celula din coloana „Scope” (ro. Domeniu) conține o alegere a dezvoltatorului programului între „User” (ro. Utilizator) și „Application”. Setările cu domeniul „User” pot fi scrise și citite din programul creat, pentru fiecare utilizator al sistemului de operare în parte, dar cele „Application” nu pot fi decât citite din programul creat (nu pot fi scrise).


4. În figura următoare s-a creat o setare de tipul System.Drawing.Size (ro. Dimensiune) numită „Form1Size”. În coloana „Scope” se alege „User” și în coloana „Value” se introduc 2 numere întregi separate prin virgulă și, eventual, spații care reprezintă în general lățimea și, respectiv, înălțimea unui obiect (în cazul dat, un formular/o fereastră).


5. Se va vedea mai jos în acest articol cum se accesează setările din cod. După modificarea paginii Settings.settings se apasă butonul Save (Ctrl+S) (ro. Salvează) sau butonul Save All (Ctrl+Shift+S) (ro. Salvează toate).

Se dorește ca setările programului, salvate automat în general într-un fișier de pe calculatorul pe care este instalat sau rulat programul, să fie citite la pornirea programului și salvate pe disc la închiderea ferestrei programului (dacă s-au creat mai multe ferestre, se consideră fereastra principală). Formularul principal, inițial numit „Form1”, are două evenimente care trebuie interceptate pentru a realiza ce se propune: „Load” (ro. „încărcare”) si „FormClosing” (tradus aproximativ „în timpul închiderii formularului”). Dedesubt se vede evenimentul „Load”. Pentru a crea o metodă care interceptează acest eveniment (en. „[event] handler”) se face dublu-clic pe rândul „Load” din tabelul din panoul Properties din dreapta-jos (se poate mai simplu prin dublu-clic pe spațiul gol din formular în designer):


6. După dublu-clic se deschide Form1.cs în editorul de cod, dar designerul poate rămâne deschis într-un tab separat. Cursorul de editare al codului este poziționat în noua metodă „Form1_Load”. Codul scris între cele 2 acolade, între care se află cursorul de editare, se execută la încărcarea ferestrei (Form1).


7. Se scrie doar un sigur rând de cod între cele 2 acolade, deoarece setările programului sunt încărcate automat la pornirea lui (nu e nevoie de o instrucțiune pentru asta): Size = Properties.Settings.Default.Form1Size;8. Se comandă întoarcerea la designerul lui Form1 și se face la fel cum s-a făcut pentru „Load” dar pentru „FormClosing”, eveniment care se apelează când fereastra este în proces de închidere (există și evenimentul „FormClosed” care are altă semnificație):


9. Astfel se deschide editorul de cod într-o nouă metoda, „Form1_FormClosing”:


10. Se pun în ea 2 rânduri de cod:

Properties.Settings.Default.Form1Size = Size;
Properties.Settings.Default.Save();

Primul rând setează proprietatea pentru sesiunea curenta și al doilea salvează setările (inclusiv cele setate altundeva) pe disc pentru viitoarele porniri ale programului.

Fișierul Form1.cs arată astfel:

Observații

1. Programul nu ține cont că fereastra poate primi dimensiune mare și prin maximizare. Pentru a ține cont de maximizare, se folosesc fie proprietatea MaximizeBox pentru a împiedica maximizarea ferestrei, fie evenimentul SizeChanged împreună cu proprietatea WindowState pentru a monitoriza când se schimba dimensiunea și starea de maximizată a ferestrei în același moment (în același grup de evenimente de la SO mânuite în aceleași momente).

2. Odată ce setarea Form1Size de tip Size a fost creată în designerul fișierului Settings.settings din secțiunea Properties a proiectului pe care l-am numit „cs-remember-form-size” și fișierul Settings.settings a fost salvat, valoarea setării Form1Size nu mai poate fi schimbată decât prin codul programului. Chiar dacă dăm comanda Build > Clean solution și apoi recompilăm programul în aceeași configurație de construcție ca la început (de ex., Debug sau Release), valoarea din designerul Settings.settings nu mai ajunge să fie folosită de program decât la operațiunea Publish din meniul contextual al proiectului. Odată publicat cu Publish, valoarea setării rămâne ca la prima instalare a programului din dosarul de publicare (implicit dosarul acesta este „publish” din directorul proiectului) până la folosirea programului pt. redimensionarea ferestrei, sau până la dezinstalare și reinstalare (uneori și opțiunea din programul de dezinstalare numită „Restore the application to its previous state” funcționează).

3. Pagina cu setările programului se poate deschide și făcând clic-dreapta pe „cs-remember-form-size” (numele proiectului creat) în Solution Explorer (Ctrl-W, S) și selectând Properties (Alt-Enter) din meniul contextual apărut, și în noul tab deschis se selectează în bara de navigare din stânga pagina „Settings”.

4. Documentația oficială legată de pagina de Setări din Visual Studio este aici (EN).

5. Într-un program serios, e nevoie de câte 1-2 setări asemănătoare celei descrise în acest articol pentru fiecare fereastră a programului, una pentru dimensiunea ferestrei (dacă fereastra este redimensionabilă), și cealaltă pentru poziția ferestrei pe ecran.

[C++, programare dinamică] Suma unor dreptunghiuri ale unei matrice

Enunț:
Scrieți un program care răspunde eficient la mai multe interogări privind suma unor dreptunghiuri ale unei matrice.

Se noteaza matricea data cu A, cu indici pornind de la i = 1 pana la H, cu j = 1 pana la W.

Fie dreptunghiul a cărui sumă o căutăm cu atributele w, h, i (sau y), j (sau x), unde w este lățimea, h este înălțimea, i este rândul din matrice în care începe dreptunghiul înspre dreapta-jos, j fiind coloana din matrice în care începe dreptunghiul înspre dreapta-jos.

Figura 1
Pentru date de intrare:

5 5 3 4 2 3
1  2  3  4  5
6  7  8  9  10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

Exista datele de ieșire:

117

Dreptunghiuri de la  X = 4, Y = 3
B[3][4][1][1] = 14    B[3][4][1][2] = 33    B[3][4][1][3] = 57   
B[3][4][2][1] = 29    B[3][4][2][2] = 68    B[3][4][2][3] = 117   


Se observa că i coboară de la 1 (sus, primul rând) și j merge de la 1 la dreapta (de la stânga, prima coloană). La i se adună h și la j se adună w.

În datele de intrare de mai sus, 5x5 este dimensiunea matricei din ultimele 5 randuri, (3, 4) este punctul de pornire al dreptunghiului a carui suma o cautam si (2, 3) sunt dimensiunile dreptunghiului (latime 2, inaltime 3).

Din datele de intrare rezultă că matricea rezultat, notata B, va avea 4 dimensiuni:

B[i][j][w][h] = ?

Cazurile de bază ale recurenței sunt:

 • B[i][j][0][h] = B[i][j][w][0] = 0;
 • B[i][j][1][1] = A[i][j].

Analizăm posibilele cazuri de bază ale recurenței:

 1. i = 1
  1. j = 1
   1. w = 0 sau w = 1 sau w = ?
   2. h = 0 sau h = 1 sau h = ?
  2. j = ?
   1. w = 0 sau w = 1 sau w = ?
   2. h = 0 sau h = 1 sau h = ?
 2. i = ?
  1. j = 1
   1. w = 0 sau w = 1 sau w = ?
   2. h = 0 sau h = 1 sau h = ?
  2. j = ?
   1. w = 0 sau w = 1 sau w = ?
   2. h = 0 sau h = 1 sau h = ?
Combinațiile posibile sunt următoarele (prin ? am notat valori diferite de 0 și 1 și prin „f.g.”, formula generală):

i = 1, j = 1, w = 0, h = 0 => 0
i = 1, j = 1, w = 0, h = 1 => 0
i = 1, j = 1, w = 0, h = ? => 0
i = 1, j = 1, w = 1, h = 0 => 0
i = 1, j = 1, w = 1, h = 1 => A[1][1]
i = 1, j = 1, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = 1, j = 1, w = ?, h = 0 => 0
i = 1, j = 1, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = 1, j = 1, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)

i = 1, j = ?, w = 0, h = 0 => 0
i = 1, j = ?, w = 0, h = 1 => 0
i = 1, j = ?, w = 0, h = ? => 0
i = 1, j = ?, w = 1, h = 0 => 0
i = 1, j = ?, w = 1, h = 1 => A[1][j]
i = 1, j = ?, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = 1, j = ?, w = ?, h = 0 => 0
i = 1, j = ?, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = 1, j = ?, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)

i = ?, j = 1, w = 0, h = 0 => 0
i = ?, j = 1, w = 0, h = 1 => 0
i = ?, j = 1, w = 0, h = ? => 0
i = ?, j = 1, w = 1, h = 0 => 0
i = ?, j = 1, w = 1, h = 1 => A[i][1]
i = ?, j = 1, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = ?, j = 1, w = ?, h = 0 => 0
i = ?, j = 1, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = ?, j = 1, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)

i = ?, j = ?, w = 0, h = 0 => 0
i = ?, j = ?, w = 0, h = 1 => 0
i = ?, j = ?, w = 0, h = ? => 0
i = ?, j = ?, w = 1, h = 0 => 0
i = ?, j = ?, w = 1, h = 1 => A[i][j]
i = ?, j = ?, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = ?, j = ?, w = ?, h = 0 => 0
i = ?, j = ?, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = ?, j = ?, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)


Se observa că pt. w = 0 sau h = 0 suma este mereu 0, deci se ignora aceste cazuri în matricea rezultat, nu se calculeaza.
Rămâne:

i = 1, j = 1, w = 1, h = 1 => A[1][1]
i = 1, j = 1, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = 1, j = 1, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = 1, j = 1, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)

i = 1, j = ?, w = 1, h = 1 => A[1][j]
i = 1, j = ?, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = 1, j = ?, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = 1, j = ?, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)

i = ?, j = 1, w = 1, h = 1 => A[i][1]
i = ?, j = 1, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = ?, j = 1, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = ?, j = 1, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)

i = ?, j = ?, w = 1, h = 1 => A[i][j]
i = ?, j = ?, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = ?, j = ?, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = ?, j = ?, w = ?, h = ? => f.g. (formula generală sumă submatrice dreptunghi)


Din toate posibilele cazuri de recurență le-am ales pe cele utile și am extras mai departe din ele cele cu <submatrice-coloană>:

i = 1, j = 1, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = 1, j = ?, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = ?, j = 1, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană
i = ?, j = ?, w = 1, h = ? => f.g. suma submatrice-coloană


Se combina în:
B[i][j][1][h] = A[i + 1 - 1][j] + A[i + 2 - 1][j] + ... + A[i + h - 1][j].

Se face analog pentru <submatrice-linie>:

i = 1, j = 1, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = 1, j = ?, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = ?, j = 1, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linie
i = ?, j = ?, w = ?, h = 1 => f.g. suma submatrice-linieSe combina în:
B[i][j][w][1] = A[i][j + 1 - 1] + A[i][j + 2 - 1] + ... + A[i][j + w - 1].

Acum avem calculate cazurile:
- B[i][j][1][1];
- B[i][j][w][1];
- B[i][j][1][h];

Mai rămâne de gândit cazul general:
- B[i][j][w][h].

Se ia o submatrice a cărei sumă trebuie calculată (pozițiile se exprimă în funcție de w și h):

B[i][j][w][h] = suma sumelor liniilor sau suma sumelor coloanelor.

1. suma sumelor liniilor (când liniile sunt mai puține decât coloanele sau la fel de multe: h <= w)
B[i][j][w][h] = B[i][j][w][1] + B[i + 1][j][w][1] + B[i + 2][j][w][1] + ... + B[i + h - 1][j][w][1];

2. suma sumelor coloanelor (când coloanele sunt mai puține decât liniile: w < h)
B[i][j][w][h] = B[i][j][1][h] + B[i][j + 1][1][h] + B[i][j + 2][1][h] + ... + B[i][j + w - 1][1][h]
.

Părțile subliniate din expresiile aldine de mai sus sunt utilizate de mai multe ori în același membru al egalității respective.

Se rezolvă problema cu ce se stie până acum, generând matricea-rezultat de la stânga la dreapta, de sus în jos și se descoperă că ordinea de calculare a valorilor din matrice nu este corectă, se accesează în formula de recurență valori încă necalculate la momentul respectiv.

Mai exact, pentru datele de intrare de mai sus:

5 5 3 4 2 3
1  2  3  4  5
6  7  8  9  10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25

unde datele au interpretarea de la începutul acestui articol, adică matricea este 5x5, (3,4) este poziția dreptunghiului și (2,3) este dimensiunea lui.

Exemplu:
Pentru calcularea lui B[1][1][2][2] e ceruta valoarea B[1][2][1][2].

Se modifica programul sa afiseze in functie de ce valori e calculata fiecare valoare (nu se poate face foarte vizual deoarece matricea-rezultat are 4 dimensiuni).

În exemplele de mai jos, ce e subliniat nu se schimba în expresia din care face parte, ca indice al matricei:

- când se iau coloane care alcatuiesc dreptunghiul:
B[1][1][2][2] = B[1][1][1][2] + B[1][2][1][2]
B[1][1][2][3] = B[1][1][1][3] + B[1][2][1][3]

- când se iau rânduri:
B[1][1][3][2] = B[1][1][3][1] + B[2][1][3][1]

Dar înainte de a face decizia în program „care caz din cele 2 de mai sus ale formulei generale să utilizez” trebuie să se aibă valorile necesare calculate, deci să se știe în ce ordine se calculează valorile de la început.

În final, se observă în datele de ieșire că toate valorile care depind de altceva decât de valorile matricei de intrare A au valoare nedefinită.

Se incearca să se calculeze mai întâi valorile matricei B care se pot calcula în funcție doar de A.

După ce am făcut asta, se observă că restul valorilor se calculează în ordine corectă, nemaifiind nici o valoare nedefinită în matricea rezultat.

Funcția suma calculeaza ce se poate mai intai si de asta in final poate calcula tot (parcurge matricea de mai multe ori, de fiecare data din stanga sus pana in dreapta jos. Functia test afiseaza calculele toate, in ordine naiva, in consola, inclusiv cele cu valori nedefinite, functia test este un pas intermediar de observatie in rezolvarea problemei.

Se afiseaza in consola cu functia test urmatoarele (pentru aflarea ordinei potrivite de calculare a matricei rezultat):

Se calculeaza.....

B[1][1][1][1] = A[1][1] = 1
B[1][1][1][1] = + A[1][1] = 1
B[1][1][1][2] = + A[1][1] + A[2][1] = 7
B[1][1][1][3] = + A[1][1] + A[2][1] + A[3][1] = 18
B[1][1][1][4] = + A[1][1] + A[2][1] + A[3][1] + A[4][1] = 34
B[1][1][1][5] = + A[1][1] + A[2][1] + A[3][1] + A[4][1] + A[5][1] = 55
B[1][1][2][1] = + A[1][1] + A[1][2] = 3
B[1][1][2][2] = + B[1][1][2][1] + B[2][1][2][1] = -858993457
B[1][1][2][3] = + B[1][1][1][3] + B[1][2][1][3] = -858993442
B[1][1][2][4] = + B[1][1][1][4] + B[1][2][1][4] = -858993426
B[1][1][2][5] = + B[1][1][1][5] + B[1][2][1][5] = -858993405
B[1][1][3][1] = + A[1][1] + A[1][2] + A[1][3] = 6
B[1][1][3][2] = + B[1][1][3][1] + B[2][1][3][1] = -858993454
B[1][1][3][3] = + B[1][1][3][1] + B[2][1][3][1] + B[3][1][3][1] = -1717986914
B[1][1][3][4] = + B[1][1][1][4] + B[1][2][1][4] + B[1][3][1][4] = -1717986886
B[1][1][3][5] = + B[1][1][1][5] + B[1][2][1][5] + B[1][3][1][5] = -1717986865
B[1][1][4][1] = + A[1][1] + A[1][2] + A[1][3] + A[1][4] = 10
B[1][1][4][2] = + B[1][1][4][1] + B[2][1][4][1] = -858993450
B[1][1][4][3] = + B[1][1][4][1] + B[2][1][4][1] + B[3][1][4][1] = -1717986910
B[1][1][4][4] = + B[1][1][4][1] + B[2][1][4][1] + B[3][1][4][1] + B[4][1][4][1] = 1717986926
B[1][1][4][5] = + B[1][1][1][5] + B[1][2][1][5] + B[1][3][1][5] + B[1][4][1][5] = 1717986971
B[1][1][5][1] = + A[1][1] + A[1][2] + A[1][3] + A[1][4] + A[1][5] = 15
B[1][1][5][2] = + B[1][1][5][1] + B[2][1][5][1] = -858993445
B[1][1][5][3] = + B[1][1][5][1] + B[2][1][5][1] + B[3][1][5][1] = -1717986905
B[1][1][5][4] = + B[1][1][5][1] + B[2][1][5][1] + B[3][1][5][1] + B[4][1][5][1] = 1717986931
B[1][1][5][5] = + B[1][1][5][1] + B[2][1][5][1] + B[3][1][5][1] + B[4][1][5][1] + B[5][1][5][1] = 858993471
B[1][2][1][1] = A[1][2] = 2
B[1][2][1][1] = + A[1][2] = 2
B[1][2][1][2] = + A[1][2] + A[2][2] = 9
B[1][2][1][3] = + A[1][2] + A[2][2] + A[3][2] = 21
B[1][2][1][4] = + A[1][2] + A[2][2] + A[3][2] + A[4][2] = 38
B[1][2][1][5] = + A[1][2] + A[2][2] + A[3][2] + A[4][2] + A[5][2] = 60
B[1][2][2][1] = + A[1][2] + A[1][3] = 5
B[1][2][2][2] = + B[1][2][2][1] + B[2][2][2][1] = -858993455
B[1][2][2][3] = + B[1][2][1][3] + B[1][3][1][3] = -858993439
B[1][2][2][4] = + B[1][2][1][4] + B[1][3][1][4] = -858993422
B[1][2][2][5] = + B[1][2][1][5] + B[1][3][1][5] = -858993400
B[1][2][3][1] = + A[1][2] + A[1][3] + A[1][4] = 9
B[1][2][3][2] = + B[1][2][3][1] + B[2][2][3][1] = -858993451
B[1][2][3][3] = + B[1][2][3][1] + B[2][2][3][1] + B[3][2][3][1] = -1717986911
B[1][2][3][4] = + B[1][2][1][4] + B[1][3][1][4] + B[1][4][1][4] = -1717986882
B[1][2][3][5] = + B[1][2][1][5] + B[1][3][1][5] + B[1][4][1][5] = -1717986860
B[1][2][4][1] = + A[1][2] + A[1][3] + A[1][4] + A[1][5] = 14
B[1][2][4][2] = + B[1][2][4][1] + B[2][2][4][1] = -858993446
B[1][2][4][3] = + B[1][2][4][1] + B[2][2][4][1] + B[3][2][4][1] = -1717986906
B[1][2][4][4] = + B[1][2][4][1] + B[2][2][4][1] + B[3][2][4][1] + B[4][2][4][1] = 1717986930
B[1][2][4][5] = + B[1][2][1][5] + B[1][3][1][5] + B[1][4][1][5] + B[1][5][1][5] = 1717986976
B[1][3][1][1] = A[1][3] = 3
B[1][3][1][1] = + A[1][3] = 3
B[1][3][1][2] = + A[1][3] + A[2][3] = 11
B[1][3][1][3] = + A[1][3] + A[2][3] + A[3][3] = 24
B[1][3][1][4] = + A[1][3] + A[2][3] + A[3][3] + A[4][3] = 42
B[1][3][1][5] = + A[1][3] + A[2][3] + A[3][3] + A[4][3] + A[5][3] = 65
B[1][3][2][1] = + A[1][3] + A[1][4] = 7
B[1][3][2][2] = + B[1][3][2][1] + B[2][3][2][1] = -858993453
B[1][3][2][3] = + B[1][3][1][3] + B[1][4][1][3] = -858993436
B[1][3][2][4] = + B[1][3][1][4] + B[1][4][1][4] = -858993418
B[1][3][2][5] = + B[1][3][1][5] + B[1][4][1][5] = -858993395
B[1][3][3][1] = + A[1][3] + A[1][4] + A[1][5] = 12
B[1][3][3][2] = + B[1][3][3][1] + B[2][3][3][1] = -858993448
B[1][3][3][3] = + B[1][3][3][1] + B[2][3][3][1] + B[3][3][3][1] = -1717986908
B[1][3][3][4] = + B[1][3][1][4] + B[1][4][1][4] + B[1][5][1][4] = -1717986878
B[1][3][3][5] = + B[1][3][1][5] + B[1][4][1][5] + B[1][5][1][5] = -1717986855
B[1][4][1][1] = A[1][4] = 4
B[1][4][1][1] = + A[1][4] = 4
B[1][4][1][2] = + A[1][4] + A[2][4] = 13
B[1][4][1][3] = + A[1][4] + A[2][4] + A[3][4] = 27
B[1][4][1][4] = + A[1][4] + A[2][4] + A[3][4] + A[4][4] = 46
B[1][4][1][5] = + A[1][4] + A[2][4] + A[3][4] + A[4][4] + A[5][4] = 70
B[1][4][2][1] = + A[1][4] + A[1][5] = 9
B[1][4][2][2] = + B[1][4][2][1] + B[2][4][2][1] = -858993451
B[1][4][2][3] = + B[1][4][1][3] + B[1][5][1][3] = -858993433
B[1][4][2][4] = + B[1][4][1][4] + B[1][5][1][4] = -858993414
B[1][4][2][5] = + B[1][4][1][5] + B[1][5][1][5] = -858993390
B[1][5][1][1] = A[1][5] = 5
B[1][5][1][1] = + A[1][5] = 5
B[1][5][1][2] = + A[1][5] + A[2][5] = 15
B[1][5][1][3] = + A[1][5] + A[2][5] + A[3][5] = 30
B[1][5][1][4] = + A[1][5] + A[2][5] + A[3][5] + A[4][5] = 50
B[1][5][1][5] = + A[1][5] + A[2][5] + A[3][5] + A[4][5] + A[5][5] = 75
B[2][1][1][1] = A[2][1] = 6
B[2][1][1][1] = + A[2][1] = 6
B[2][1][1][2] = + A[2][1] + A[3][1] = 17
B[2][1][1][3] = + A[2][1] + A[3][1] + A[4][1] = 33
B[2][1][1][4] = + A[2][1] + A[3][1] + A[4][1] + A[5][1] = 54
B[2][1][2][1] = + A[2][1] + A[2][2] = 13
B[2][1][2][2] = + B[2][1][2][1] + B[3][1][2][1] = -858993447
B[2][1][2][3] = + B[2][1][1][3] + B[2][2][1][3] = -858993427
B[2][1][2][4] = + B[2][1][1][4] + B[2][2][1][4] = -858993406
B[2][1][3][1] = + A[2][1] + A[2][2] + A[2][3] = 21
B[2][1][3][2] = + B[2][1][3][1] + B[3][1][3][1] = -858993439
B[2][1][3][3] = + B[2][1][3][1] + B[3][1][3][1] + B[4][1][3][1] = -1717986899
B[2][1][3][4] = + B[2][1][1][4] + B[2][2][1][4] + B[2][3][1][4] = -1717986866
B[2][1][4][1] = + A[2][1] + A[2][2] + A[2][3] + A[2][4] = 30
B[2][1][4][2] = + B[2][1][4][1] + B[3][1][4][1] = -858993430
B[2][1][4][3] = + B[2][1][4][1] + B[3][1][4][1] + B[4][1][4][1] = -1717986890
B[2][1][4][4] = + B[2][1][4][1] + B[3][1][4][1] + B[4][1][4][1] + B[5][1][4][1] = 1717986946
B[2][1][5][1] = + A[2][1] + A[2][2] + A[2][3] + A[2][4] + A[2][5] = 40
B[2][1][5][2] = + B[2][1][5][1] + B[3][1][5][1] = -858993420
B[2][1][5][3] = + B[2][1][5][1] + B[3][1][5][1] + B[4][1][5][1] = -1717986880
B[2][1][5][4] = + B[2][1][5][1] + B[3][1][5][1] + B[4][1][5][1] + B[5][1][5][1] = 1717986956
B[2][2][1][1] = A[2][2] = 7
B[2][2][1][1] = + A[2][2] = 7
B[2][2][1][2] = + A[2][2] + A[3][2] = 19
B[2][2][1][3] = + A[2][2] + A[3][2] + A[4][2] = 36
B[2][2][1][4] = + A[2][2] + A[3][2] + A[4][2] + A[5][2] = 58
B[2][2][2][1] = + A[2][2] + A[2][3] = 15
B[2][2][2][2] = + B[2][2][2][1] + B[3][2][2][1] = -858993445
B[2][2][2][3] = + B[2][2][1][3] + B[2][3][1][3] = -858993424
B[2][2][2][4] = + B[2][2][1][4] + B[2][3][1][4] = -858993402
B[2][2][3][1] = + A[2][2] + A[2][3] + A[2][4] = 24
B[2][2][3][2] = + B[2][2][3][1] + B[3][2][3][1] = -858993436
B[2][2][3][3] = + B[2][2][3][1] + B[3][2][3][1] + B[4][2][3][1] = -1717986896
B[2][2][3][4] = + B[2][2][1][4] + B[2][3][1][4] + B[2][4][1][4] = -1717986862
B[2][2][4][1] = + A[2][2] + A[2][3] + A[2][4] + A[2][5] = 34
B[2][2][4][2] = + B[2][2][4][1] + B[3][2][4][1] = -858993426
B[2][2][4][3] = + B[2][2][4][1] + B[3][2][4][1] + B[4][2][4][1] = -1717986886
B[2][2][4][4] = + B[2][2][4][1] + B[3][2][4][1] + B[4][2][4][1] + B[5][2][4][1] = 1717986950
B[2][3][1][1] = A[2][3] = 8
B[2][3][1][1] = + A[2][3] = 8
B[2][3][1][2] = + A[2][3] + A[3][3] = 21
B[2][3][1][3] = + A[2][3] + A[3][3] + A[4][3] = 39
B[2][3][1][4] = + A[2][3] + A[3][3] + A[4][3] + A[5][3] = 62
B[2][3][2][1] = + A[2][3] + A[2][4] = 17
B[2][3][2][2] = + B[2][3][2][1] + B[3][3][2][1] = -858993443
B[2][3][2][3] = + B[2][3][1][3] + B[2][4][1][3] = -858993421
B[2][3][2][4] = + B[2][3][1][4] + B[2][4][1][4] = -858993398
B[2][3][3][1] = + A[2][3] + A[2][4] + A[2][5] = 27
B[2][3][3][2] = + B[2][3][3][1] + B[3][3][3][1] = -858993433
B[2][3][3][3] = + B[2][3][3][1] + B[3][3][3][1] + B[4][3][3][1] = -1717986893
B[2][3][3][4] = + B[2][3][1][4] + B[2][4][1][4] + B[2][5][1][4] = -1717986858
B[2][4][1][1] = A[2][4] = 9
B[2][4][1][1] = + A[2][4] = 9
B[2][4][1][2] = + A[2][4] + A[3][4] = 23
B[2][4][1][3] = + A[2][4] + A[3][4] + A[4][4] = 42
B[2][4][1][4] = + A[2][4] + A[3][4] + A[4][4] + A[5][4] = 66
B[2][4][2][1] = + A[2][4] + A[2][5] = 19
B[2][4][2][2] = + B[2][4][2][1] + B[3][4][2][1] = -858993441
B[2][4][2][3] = + B[2][4][1][3] + B[2][5][1][3] = -858993418
B[2][4][2][4] = + B[2][4][1][4] + B[2][5][1][4] = -858993394
B[2][5][1][1] = A[2][5] = 10
B[2][5][1][1] = + A[2][5] = 10
B[2][5][1][2] = + A[2][5] + A[3][5] = 25
B[2][5][1][3] = + A[2][5] + A[3][5] + A[4][5] = 45
B[2][5][1][4] = + A[2][5] + A[3][5] + A[4][5] + A[5][5] = 70
B[3][1][1][1] = A[3][1] = 11
B[3][1][1][1] = + A[3][1] = 11
B[3][1][1][2] = + A[3][1] + A[4][1] = 27
B[3][1][1][3] = + A[3][1] + A[4][1] + A[5][1] = 48
B[3][1][2][1] = + A[3][1] + A[3][2] = 23
B[3][1][2][2] = + B[3][1][2][1] + B[4][1][2][1] = -858993437
B[3][1][2][3] = + B[3][1][1][3] + B[3][2][1][3] = -858993412
B[3][1][3][1] = + A[3][1] + A[3][2] + A[3][3] = 36
B[3][1][3][2] = + B[3][1][3][1] + B[4][1][3][1] = -858993424
B[3][1][3][3] = + B[3][1][3][1] + B[4][1][3][1] + B[5][1][3][1] = -1717986884
B[3][1][4][1] = + A[3][1] + A[3][2] + A[3][3] + A[3][4] = 50
B[3][1][4][2] = + B[3][1][4][1] + B[4][1][4][1] = -858993410
B[3][1][4][3] = + B[3][1][4][1] + B[4][1][4][1] + B[5][1][4][1] = -1717986870
B[3][1][5][1] = + A[3][1] + A[3][2] + A[3][3] + A[3][4] + A[3][5] = 65
B[3][1][5][2] = + B[3][1][5][1] + B[4][1][5][1] = -858993395
B[3][1][5][3] = + B[3][1][5][1] + B[4][1][5][1] + B[5][1][5][1] = -1717986855
B[3][2][1][1] = A[3][2] = 12
B[3][2][1][1] = + A[3][2] = 12
B[3][2][1][2] = + A[3][2] + A[4][2] = 29
B[3][2][1][3] = + A[3][2] + A[4][2] + A[5][2] = 51
B[3][2][2][1] = + A[3][2] + A[3][3] = 25
B[3][2][2][2] = + B[3][2][2][1] + B[4][2][2][1] = -858993435
B[3][2][2][3] = + B[3][2][1][3] + B[3][3][1][3] = -858993409
B[3][2][3][1] = + A[3][2] + A[3][3] + A[3][4] = 39
B[3][2][3][2] = + B[3][2][3][1] + B[4][2][3][1] = -858993421
B[3][2][3][3] = + B[3][2][3][1] + B[4][2][3][1] + B[5][2][3][1] = -1717986881
B[3][2][4][1] = + A[3][2] + A[3][3] + A[3][4] + A[3][5] = 54
B[3][2][4][2] = + B[3][2][4][1] + B[4][2][4][1] = -858993406
B[3][2][4][3] = + B[3][2][4][1] + B[4][2][4][1] + B[5][2][4][1] = -1717986866
B[3][3][1][1] = A[3][3] = 13
B[3][3][1][1] = + A[3][3] = 13
B[3][3][1][2] = + A[3][3] + A[4][3] = 31
B[3][3][1][3] = + A[3][3] + A[4][3] + A[5][3] = 54
B[3][3][2][1] = + A[3][3] + A[3][4] = 27
B[3][3][2][2] = + B[3][3][2][1] + B[4][3][2][1] = -858993433
B[3][3][2][3] = + B[3][3][1][3] + B[3][4][1][3] = -858993406
B[3][3][3][1] = + A[3][3] + A[3][4] + A[3][5] = 42
B[3][3][3][2] = + B[3][3][3][1] + B[4][3][3][1] = -858993418
B[3][3][3][3] = + B[3][3][3][1] + B[4][3][3][1] + B[5][3][3][1] = -1717986878
B[3][4][1][1] = A[3][4] = 14
B[3][4][1][1] = + A[3][4] = 14
B[3][4][1][2] = + A[3][4] + A[4][4] = 33
B[3][4][1][3] = + A[3][4] + A[4][4] + A[5][4] = 57
B[3][4][2][1] = + A[3][4] + A[3][5] = 29
B[3][4][2][2] = + B[3][4][2][1] + B[4][4][2][1] = -858993431
B[3][4][2][3] = + B[3][4][1][3] + B[3][5][1][3] = -858993403
B[3][5][1][1] = A[3][5] = 15
B[3][5][1][1] = + A[3][5] = 15
B[3][5][1][2] = + A[3][5] + A[4][5] = 35
B[3][5][1][3] = + A[3][5] + A[4][5] + A[5][5] = 60
B[4][1][1][1] = A[4][1] = 16
B[4][1][1][1] = + A[4][1] = 16
B[4][1][1][2] = + A[4][1] + A[5][1] = 37
B[4][1][2][1] = + A[4][1] + A[4][2] = 33
B[4][1][2][2] = + B[4][1][2][1] + B[5][1][2][1] = -858993427
B[4][1][3][1] = + A[4][1] + A[4][2] + A[4][3] = 51
B[4][1][3][2] = + B[4][1][3][1] + B[5][1][3][1] = -858993409
B[4][1][4][1] = + A[4][1] + A[4][2] + A[4][3] + A[4][4] = 70
B[4][1][4][2] = + B[4][1][4][1] + B[5][1][4][1] = -858993390
B[4][1][5][1] = + A[4][1] + A[4][2] + A[4][3] + A[4][4] + A[4][5] = 90
B[4][1][5][2] = + B[4][1][5][1] + B[5][1][5][1] = -858993370
B[4][2][1][1] = A[4][2] = 17
B[4][2][1][1] = + A[4][2] = 17
B[4][2][1][2] = + A[4][2] + A[5][2] = 39
B[4][2][2][1] = + A[4][2] + A[4][3] = 35
B[4][2][2][2] = + B[4][2][2][1] + B[5][2][2][1] = -858993425
B[4][2][3][1] = + A[4][2] + A[4][3] + A[4][4] = 54
B[4][2][3][2] = + B[4][2][3][1] + B[5][2][3][1] = -858993406
B[4][2][4][1] = + A[4][2] + A[4][3] + A[4][4] + A[4][5] = 74
B[4][2][4][2] = + B[4][2][4][1] + B[5][2][4][1] = -858993386
B[4][3][1][1] = A[4][3] = 18
B[4][3][1][1] = + A[4][3] = 18
B[4][3][1][2] = + A[4][3] + A[5][3] = 41
B[4][3][2][1] = + A[4][3] + A[4][4] = 37
B[4][3][2][2] = + B[4][3][2][1] + B[5][3][2][1] = -858993423
B[4][3][3][1] = + A[4][3] + A[4][4] + A[4][5] = 57
B[4][3][3][2] = + B[4][3][3][1] + B[5][3][3][1] = -858993403
B[4][4][1][1] = A[4][4] = 19
B[4][4][1][1] = + A[4][4] = 19
B[4][4][1][2] = + A[4][4] + A[5][4] = 43
B[4][4][2][1] = + A[4][4] + A[4][5] = 39
B[4][4][2][2] = + B[4][4][2][1] + B[5][4][2][1] = -858993421
B[4][5][1][1] = A[4][5] = 20
B[4][5][1][1] = + A[4][5] = 20
B[4][5][1][2] = + A[4][5] + A[5][5] = 45
B[5][1][1][1] = A[5][1] = 21
B[5][1][1][1] = + A[5][1] = 21
B[5][1][2][1] = + A[5][1] + A[5][2] = 43
B[5][1][3][1] = + A[5][1] + A[5][2] + A[5][3] = 66
B[5][1][4][1] = + A[5][1] + A[5][2] + A[5][3] + A[5][4] = 90
B[5][1][5][1] = + A[5][1] + A[5][2] + A[5][3] + A[5][4] + A[5][5] = 115
B[5][2][1][1] = A[5][2] = 22
B[5][2][1][1] = + A[5][2] = 22
B[5][2][2][1] = + A[5][2] + A[5][3] = 45
B[5][2][3][1] = + A[5][2] + A[5][3] + A[5][4] = 69
B[5][2][4][1] = + A[5][2] + A[5][3] + A[5][4] + A[5][5] = 94
B[5][3][1][1] = A[5][3] = 23
B[5][3][1][1] = + A[5][3] = 23
B[5][3][2][1] = + A[5][3] + A[5][4] = 47
B[5][3][3][1] = + A[5][3] + A[5][4] + A[5][5] = 72
B[5][4][1][1] = A[5][4] = 24
B[5][4][1][1] = + A[5][4] = 24
B[5][4][2][1] = + A[5][4] + A[5][5] = 49
B[5][5][1][1] = A[5][5] = 25
B[5][5][1][1] = + A[5][5] = 25


Se observă ușor valori foarte mari în contrast cu cele din jur.

Se remarcă faptul că nu a trebuit să se initializeze matricea B cu 0 înainte de calcularea valorilor din ea, acest lucru fiind nefolositor.

Capturi de ecran 
Codul sursă


 1. #include <fstream>  
 2. #include <iostream>  
 3. using namespace std;  
 4.   
 5. const int maxn = 11,  
 6.     maxm = 11;  
 7.   
 8. // calculeaza suma pentru toate dreptunghiurile posibile  
 9. // care se pot lua in matricea A si apoi raspunde la o  
 10. // intrebare de tipul celei din enunt printr-o simpla  
 11. // accesare a unei valori din matricea-rezultat B.  
 12. int suma(int A[maxn][maxm],  
 13.     int B[maxn][maxm][maxm][maxn],  
 14.     int i, int j,  
 15.     int w, int h,  
 16.     int W, int H)  
 17. {  
 18.     // pt fiecare i de la care poate porni un dreptunghi..  
 19.     for (int k = 1; k <= H; ++k) // ca i  
 20.     {  
 21.         // pt fiecare j de la care poate porni un dreptunghi..  
 22.         for (int l = 1; l <= W; ++l) // ca j  
 23.         {  
 24.             B[k][l][1][1] = A[k][l];  
 25.   
 26.             // pt fiecare latime posibila a unui dreptunghi  
 27.             // care incepe de la punctul (i, j) curent adica  
 28.             // de la (k, l)..  
 29.             for (int m = 1; m <= W - l + 1; ++m) // ca w  
 30.             {  
 31.                 int val = 0;  
 32.                 for (int n = l + 1 - 1; n <= l + m - 1;  
 33.                     ++n) // n ca h  
 34.                 {  
 35.                     val += A[k][n];  
 36.                 }  
 37.                 B[k][l][m][1] = val;  
 38.   
 39.                 // pt fiecare inaltime posibila a unui dreptunghi  
 40.                 // care incepe de la punctul (i, j) curent adica  
 41.                 // de la (k, l)..  
 42.                 for (int n = 1; n <= H - k + 1; ++n) // ca h  
 43.                 {  
 44.                     // cazurile din acest if sunt calculate deja  
 45.                     if (n == 1 || (m == n && m == 1))  
 46.                     {  
 47.                         continue;  
 48.                     }  
 49.                       
 50.                     if (m == 1) // w  
 51.                     {  
 52.                         int val = 0;  
 53.                         for (int o = k + 1 - 1; o <= k + n - 1; // o ca i  
 54.                             ++o)  
 55.                         {  
 56.                             val += A[o][l];  
 57.                         }  
 58.                         B[k][l][1][n] = val;  
 59.                     }  
 60.                 }  
 61.             }  
 62.         }  
 63.     }  
 64.   
 65.     // pt fiecare i de la care poate porni un dreptunghi..  
 66.     for (int k = 1; k <= H; ++k) // ca i  
 67.     {  
 68.         // pt fiecare j de la care poate porni un dreptunghi..  
 69.         for (int l = 1; l <= W; ++l) // ca j  
 70.         {  
 71.             // pt fiecare latime posibila a unui dreptunghi  
 72.             // care incepe de la punctul (i, j) curent adica  
 73.             // de la (k, l)..  
 74.             for (int m = 1; m <= W - l + 1; ++m) // ca w  
 75.             {  
 76.                 // pt fiecare inaltime posibila a unui dreptunghi  
 77.                 // care incepe de la punctul (i, j) curent adica  
 78.                 // de la (k, l)..  
 79.                 for (int n = 1; n <= H - k + 1; ++n) // ca h  
 80.                 {  
 81.                     // cazurile din acest if sunt calculate deja  
 82.                     if (n == 1 || (m == n && m == 1))  
 83.                     {  
 84.                         continue;  
 85.                     }  
 86.   
 87.                     // inaltimea mai mica (sau egala) cu latimea,  
 88.                     // rezulta ca pt optimizare se insumeaza randuri  
 89.                     if (n <= m) // h <= w  
 90.                     {  
 91.                         int val = 0;  
 92.                         for (int p = k; p <= k + n - 1; ++p) // p ca i  
 93.                         {  
 94.                             val += B[p][l][m][1];  
 95.                         }  
 96.                         B[k][l][m][n] = val;  
 97.                     }  
 98.                     else // altfel se insumeaza coloane  
 99.                     {  
 100.                         int val = 0;  
 101.                         for (int p = l; p <= l + m - 1; ++p) // p ca j  
 102.                         {  
 103.                             val += B[k][p][1][n];  
 104.                         }  
 105.                         B[k][l][m][n] = val;  
 106.                     }  
 107.                 }  
 108.             }  
 109.         }  
 110.     }  
 111.   
 112.     return B[i][j][w][h];  
 113. }  
 114.   
 115. int test(int A[maxn][maxm],  
 116.     int B[maxn][maxm][maxm][maxn],  
 117.     int i, int j,  
 118.     int w, int h,  
 119.     int W, int H)  
 120. {  
 121.     cout << "Se calculeaza....." << endl << endl;  
 122.   
 123.     // pt fiecare i de la care poate porni un dreptunghi..  
 124.     for (int k = 1; k <= H; ++k) // ca i  
 125.     {  
 126.         // pt fiecare j de la care poate porni un dreptunghi..  
 127.         for (int l = 1; l <= W; ++l) // ca j  
 128.         {  
 129.             B[k][l][1][1] = A[k][l];  
 130.             cout << "B[" << k << "][" << l << "]" <<  
 131.                 "[" << 1 << "][" << 1 << "] = A[" <<  
 132.                 k << "][" << l << "] = " <<  
 133.                 B[k][l][1][1] << endl;  
 134.   
 135.             // pt fiecare latime posibila a unui dreptunghi  
 136.             // care incepe de la punctul (i, j) curent adica  
 137.             // de la (k, l)..  
 138.             for (int m = 1; m <= W - l + 1; ++m) // ca w  
 139.             {  
 140.                 // (n == 1) // n ca h  
 141.                 cout << "B[" << k << "][" << l << "]" <<  
 142.                     "[" << m << "][" << 1 << "] =";  
 143.                 int val = 0;  
 144.                 for (int n = l + 1 - 1; n <= l + m - 1;  
 145.                     ++n) // n ca h  
 146.                 {  
 147.                     cout << " + A[" << k << "][" << n << "]";  
 148.                     val += A[k][n];  
 149.                 }  
 150.                 B[k][l][m][1] = val;  
 151.                 cout << " = " <<  
 152.                     B[k][l][m][1] << endl;  
 153.   
 154.                 // pt fiecare inaltime posibila a unui dreptunghi  
 155.                 // care incepe de la punctul (i, j) curent adica  
 156.                 // de la (k, l)..  
 157.                 for (int n = 1; n <= H - k + 1; ++n) // ca h  
 158.                 {  
 159.                     // cazurile din acest if sunt calculate deja  
 160.                     if (n == 1 || (m == n && m == 1))  
 161.                     {  
 162.                         continue;  
 163.                     }  
 164.   
 165.                     if (m == 1) // w  
 166.                     {  
 167.                         cout << "B[" << k << "][" << l << "]" <<  
 168.                             "[" << 1 << "][" << n << "] =";  
 169.                         int val = 0;  
 170.                         for (int o = k + 1 - 1; // o ca i  
 171.                             o <= k + n - 1;  
 172.                             ++o)  
 173.                         {  
 174.                             cout << " + A[" << o << "][" << l << "]";  
 175.                             val += A[o][l];  
 176.                         }  
 177.                         B[k][l][1][n] = val;  
 178.                         cout << " = " << B[k][l][1][n] << endl;  
 179.                         continue;  
 180.                     }  
 181.   
 182.                     // inaltimea mai mica (sau egala) cu latimea,  
 183.                     // rezulta ca pt optimizare se insumeaza randuri  
 184.                     if (n <= m) // h <= w  
 185.                     {  
 186.                         cout << "B[" << k << "][" << l << "]" <<  
 187.                             "[" << m << "][" << n << "] =";  
 188.                         int val = 0;  
 189.                         for (int p = k; p <= k + n - 1; ++p) // p ca i  
 190.                         {  
 191.                             cout << " + B[" << p << "][" << l << "][" <<  
 192.                                 m << "][" << 1 << "]";  
 193.                             val += B[p][l][m][1];  
 194.                         }  
 195.                         B[k][l][m][n] = val;  
 196.                         cout << " = " <<  
 197.                             B[k][l][m][n] << endl;  
 198.                     }  
 199.                     else // altfel se insumeaza coloane  
 200.                     {  
 201.                         cout << "B[" << k << "][" << l << "]" <<  
 202.                             "[" << m << "][" << n << "] =";  
 203.                         int val = 0;  
 204.                         for (int p = l; p <= l + m - 1; ++p) // p ca j  
 205.                         {  
 206.                             cout << " + B[" << k << "][" << p << "][" <<  
 207.                                 1 << "][" << n << "]";  
 208.                             val += B[k][p][1][n];  
 209.                         }  
 210.                         B[k][l][m][n] = val;  
 211.                         cout << " = " <<  
 212.                             B[k][l][m][n] << endl;  
 213.                     }  
 214.                 }  
 215.             }  
 216.         }  
 217.     }  
 218.   
 219.     return B[i][j][w][h];  
 220. }  
 221.   
 222. int main()  
 223. {  
 224.     int A[maxn][maxm],  
 225.         B[maxn][maxm][maxm][maxn],  
 226.         H, W, y, x, w, h;  
 227.   
 228.     ifstream in("suma.in");  
 229.     in >> W >> H >> x >> y >> w >> h;  
 230.     for (int i = 1; i <= H; ++i)  
 231.     {  
 232.         for (int j = 1; j <= W; ++j)  
 233.         {  
 234.             in >> A[i][j];  
 235.         }  
 236.     }  
 237.     in.close();  
 238.   
 239.     ofstream out("suma.out");  
 240.     out << suma(A, B, y, x, w, h, W, H) <<  
 241.         endl << endl;  
 242.   
 243.     out << "Dreptunghiuri de la  X = " << x <<  
 244.         ", Y = " << y << ":" << endl;  
 245.     for (int m = 1; m <= W - x + 1; ++m) // ca w  
 246.     {  
 247.         for (int n = 1; n <= H - y + 1; ++n) // ca h  
 248.         {  
 249.             out << "B[" << y << "][" << x << "][" << m << "][" <<  
 250.                 n << "] = " << B[y][x][m][n] << '\t';  
 251.         }  
 252.         out << endl;  
 253.     }  
 254.   
 255.     out.close();  
 256.   
 257.     return 0;  
 258. }