[C# WinForms] Trasarea unei borduri unui PictureBox fără crearea unui UserControl

Pentru a trasa o bordură albastră unui PictureBox, înregistrez un handler la evenimentul Paint al PictureBox ca acesta:

private void Pb_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
{
    ControlPaint.DrawBorder(e.Graphics,
        ((PictureBox)sender).DisplayRectangle,
        Color.Blue, ButtonBorderStyle.Solid);
}


Notă: la începutul fișierului .cs trebuie adăugat rândul acesta:

using System.Drawing;

Visual Studio poate adăuga acest rând automat.Sursă inițială: https://stackoverflow.com/a/37513503/258462.

Capturi de ecran: 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu