[RO] simulare-postulatele-lui-einstein

Cele două postulate ale lui Einstein sunt:

In­ter­va­lul de timp din­tre două e­ve­ni­men­te es­te re­la­tiv

Du­ra­ta u­nui pro­ces es­te mi­ni­mă în a­cel sis­tem de re­fe­rin­ță fa­ță de ca­re lo­cul un­de se pe­tre­ce un e­ve­ni­ment es­te fix.

Di­men­si­u­ni­le cor­pu­ri­lor sau dis­tan­țe­le din­tre e­le au un ca­rac­ter re­la­tiv

Lun­gi­mea cor­pu­ri­lor se con­trac­tă pe dis­tan­ța miș­că­rii lor fi­ind ma­xi­mă în sis­te­mul de re­fe­rin­ță pro­priu.
Capturi de ecran aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu