[RO] web-edu-chimie

Software educațional pentru chimie (pagină web).

Funcții:
- modelare de molecule (Add atom - adaugă atom, Delete selected atoms - șterge atomii selectați, Select all atoms - șterge toți atomii, Unselect all atoms - deselectează toți atomii, Invert selection - inversează selecția)
    - salvează formulele local, șterge una dintre ele sau pe toate;
    - masa moleculară calculată automat (g/mol);
    - calculator de ecuații redox.

Capturi de ecran aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu