[C++, programare dinamică] Subsecvența de sumă maximă - problema (a) - suma și pozițiile de început și sfârșit

Enunțul subproblemei:
a) Modificați implementările date pentru a afișa și pozițiile de început și de sfârșit a unei subsecvențe de sumă maximă.
Problemă extrasă din cartea Algoritmica C++ de Vlad Sebastian Ionescu, Eugen Laslo.

Fișier intrare

10
-6 1 -3 4 5 -1 3 -8 -9 1

Fișier ieșire

11 4 7

Codul sursă

#include <fstream>
using namespace std;

const int inf = 1 << 30;
const int maxn = 2001;

int subsecv4(int A[], int N,
  int &inceput, int &sfarsit)
{
  int max = -inf;

  for (int st = 1; st < N; ++st)
  {
    for (int dr = st; dr <= N; ++dr)
    {

      int temp = 0;
      for (int i = st; i <= dr; ++i)
        temp += A[i];

      if (temp > max)
      {
        inceput = st;
        sfarsit = dr;
        max = temp;
      }
    }
  }

  return max;
}


int subsecv5(int A[], int N,
  int &inceput, int &sfarsit)
{
  int max = -inf;

  for (int st = 1; st < N; ++st)
  {
    int temp = 0;
    for (int dr = st; dr <= N; ++dr)
    {
      temp += A[dr];
      if (temp > max)
      {
        inceput = st;
        sfarsit = dr;
        max = temp;
      }
    }
  }

  return max;
}

int subsecv6(int A[], int N,
 int &inceput, int &sfarsit)
{
 int max = A[1];
 int inceput_temp = 1;
 int S[maxn];
 S[1] = A[1];
 inceput = sfarsit = 1;

 for (int i = 2; i <= N; ++i)
 {
 if (S[i - 1] + A[i] > A[i])
 {
  S[i] = S[i - 1] + A[i];
 }
 else
 {
  inceput_temp = i;
  S[i] = A[i];
 }

 if (S[i] > max)
 {
  inceput = inceput_temp;
  sfarsit = i;
  max = S[i];
 }
 }

 return max;
}

int main()
{
  int A[maxn], N;

  ifstream in("subsecv.in");
  in >> N;
  for (int i = 1; i <= N; ++i)
  {
    in >> A[i];
  }
  in.close();

  ofstream out("subsecv.out");
  int inceput, sfarsit;
  // Toate cele 3 functii de mai sus se
  // apeleaza identic.
  int max = subsecv4(A, N,
    inceput, sfarsit);
  out << max << " " << inceput <<
    " " << sfarsit << endl;
  out.close();

  return 0;
}

Adăugiri

Pe infoarena.ro am găsit o soluție de complexitate O(N) care, modificată puțin, dă și pozițiile de început și de sfărșit:


int subsecv_infoarena(int A[], int N,
 int &inceput, int &sfarsit)
{
 int sum[maxn], best[maxn];
 sum[0] = 0;
 for (int i = 1; i <= N; ++i)
 {
 sum[i] = A[i] + sum[i - 1];
 }

 int inceput_temp = 1;

 int min = sum[0];
 int bestSum = -inf;
 for (int i = 1; i <= N; ++i)
 {
 best[i] = sum[i] - min;
 if (min > sum[i])
 {
  min = sum[i];
  inceput_temp = i + 1;
 }
 if (bestSum < best[i])
 {
  bestSum = best[i];
  inceput = inceput_temp;
  sfarsit = i;
 }
 }

 return bestSum;
}

Alte date de intrare

12
99 -99 -6 1 -3 4 5 -1 3 -8 -9 1

și via infoarena.ro:

21
-1 2 3 -4 -2 2 1 -3 -2 -3 -4 9 -2 1 7 8 -19 -7 2 4 3

Continuare aici.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu