[C# WinForms] ComboBox (via Dot Net Perls)

ComboBox este o cominație de TextBox cu un meniu drop-down. Lista sa drop-down preintă variante prealese. Utilizatorul poate tasta orice în ComboBox. Alternativ, el sau ea poate selecta ceva din listă.

Pentru a începe, creează o nouă aplicație Windows Forms și adaugă-i un ComboBox. Poți apoi face clic-dreapta pe ComboBox și adăuga handlere la evenimentele SelectedIndexChanged și TextChanged în panoul Properties (Proprietăți).

Program:
Când schimbi textul tastând în ComboBox sau făcând clic pe lista de elemente (Items), handlerele de evenimente sunt declanșate

Items:
Vezi secțiunea despre proprietatea Items înainte de a rula programul. Cu Items noi adăugăm șiruri de caractere (string-uri) la ComboBox.

Bazat pe: .NET (2018)


Program C# care demonstrează handlerele de evenimente ale ComboBox
 
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace cs_winforms_combobox
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    int _selectedIndex;
    string _text;

    private void comboBox1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      // Apelat când un nou indice este selectat.
      _selectedIndex = comboBox1.SelectedIndex;
      Display();
    }

    private void comboBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
    {
      // Apelat oricând textul se schimbă.
      _text = comboBox1.Text;
      Display();
    }

    void Display()
    {
      this.Text = string.Format("Text: {0}; SelectedIndex: {1}",
        _text,
        _selectedIndex);
    }
  }
}
 
Text. Proprietatea Text a ComboBox funcționează în mare parte ca proprietatea Text a unui TextBox. Dacă atribui proprietății Text, valoarea ccurentă din ComboBox se va schimba. Tu poți de asemenea citi proprietatea Text și să atribui variabile ei.

Tip:
Pentru a-l goli, poți să îi atribui un șir de caractere literal gol. Aceasta este o cale efectivă de a goli multe proprietăți.
Empty String [EN]
String Literal [RO]

Items. Proprietatea Items conține șiruri de caractere care sunt situate în partea drop-down a ComboBox-ului. Poți tasta Item-urile rând cu rând în Visual Studio prin fereastra de dialog Items, sau poți să le adaugi dinamic în timpul execuției.

Tip:
Pentru a adăuga Item-uri, apelez metoda Add: folosește sintaxa comboBox1.Add("Valoare"). Poți de asemenea goli („Clear”) ComboBox-ul cu Clear().

Utilizarea dialogului. Conceptual, ComboBox-ul este folosit pentru a reprezenta introducere de text cu un set de valori asociate predefinite care sunt ușor de selectat. Pentru acest motiv, este o alegere bună pentru dialoguri de preferințe.

Poți folosi controale ComboBox și avea valori presetate care sunt prezente în meniurile drop-down, dar să permiți utilizatorilor să selecteze orice valoare tastând-o direct înăuntru. Asta evită nevoia pentru mai mult de un control.

AutoComplete. Există 3 proprietăți pentru AutoComplete în ComboBox: AutoCompleteCustomSource, AutoCompleteMode, și AutoCompleteSource. Proprietatea AutoCompleteMode poate fi setată să sugereze, să adauge sau ambele.

Și:
Proprietățile Source îți permit să specifici setul de șiruri de caractere care sunt folosite ca sugestii.

Stiluri DropDown. Există 3 proprietăți de stil DropDown. Ele sunt DropDownHeight, DropDownStyle și DropDownWidth. Proprietățile DropDownHeight și DropDownWidth par a nu afecta aspectul vizual. Windows își folosește widget-urile implicite.

De asemenea:
Poți elimina drop-down-ul în întregime (cu Simple), sau să-l faci ca textul să nu fie editabil (cu DropDownList).

MaxDropDownItems. Această proprietate setează nr. maxim de elemente vizibile în drop-down. Nu are efect când IntegralHeight este setată la true. Dar dacă IntegralHeight este false, limitează nr. de elemente vizibile (o bară de glisare poate apărea).

Notă:
Mulțumiri lui Clarence Ravel pentru a arăta că MaxDropDownItems are un efect pentru un fals IntegralHeight.

Sumar:
Controlul ComboBox combină TextBox și un meniu listă drop-down. Reprezintă un widget hibrid folositor în Windows Forms. Este ideal pentru dialoguri unde unele sugestii pentru o intrare ar putea fi știute, dar orice valoare trebuie acceptată.

Recenzie:
ComboBox poate simplifica interfața ta prin unirea controalelor de interfață pentru utilizator.


Tradus de pe https://www.dotnetperls.com/combobox. Link la documentația oficială Microsoft a controlului ComboBox. Am adăugat și câteva capturi de ecran din Visual Studio:Evenimentele ComboBox:

Proprietatea Items:

Programul în execuție:


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu